مولوی عبدالقدیم سلطانی مدیر عمومی مالی و اداری ریاست معارف ولایت غزنی معرفی گردید.

  امروز شنبه محترم مولوی عبدالقدیم محمد معاون تدریسی ریاست معارف در مجلس معارفه مولوی سلطانی ، ضمن تعریف از کار کردهای مدیر اسبق روی مسئولیت ها ومکلفیت های یک مامور صحبت نموده و اظهار داشت که مسئولیت پذیری در یک مقام ، جوابگویی در مقابل خداوند و بندگان خدا میباشد. سپس محترم مولوی صیب […]

 

امروز شنبه محترم مولوی عبدالقدیم محمد معاون تدریسی ریاست معارف در مجلس معارفه مولوی سلطانی ، ضمن تعریف از کار کردهای مدیر اسبق روی مسئولیت ها ومکلفیت های یک مامور صحبت نموده و اظهار داشت که مسئولیت پذیری در یک مقام ، جوابگویی در مقابل خداوند و بندگان خدا میباشد.

سپس محترم مولوی صیب محمد عمر وثیق معاون مالی و اداری ریاست معارف مدیر جدید مالی و اداری را در دفتر کارش برای کارمندان آن اداره معرفی نموده و برایش در امورات کاری هدایات لازم ارائه نمودند.

گفتنی است که عبدالمناف ترکی مدیر پیشین مالی و اداری ریاست معارف با رضایت خودش در یکی از لیسه های گیلان به حیث آمر در بست سوم مقر گردیده وبه عوض وی مولوی عبدالقدیم سلطانی به حیث مدیر اداری در هسته ی مرکزی ریاست معارف مقرر گردیده است.

//۱۶/ ۸ / ۱۴۴۳

۲۸ / ۱۲ / ۱۴۰۰