معین وزارت صنعت وتجارت کشور یک فابریکه تولیدی خصوصی را در غزنی افتتاح نمود.

  غزنی باختر ۳- حمل به گزارش آژانس باختریک فابریکه تولیدی در ولایت غزنی با بیش از یک ملیون دالر سرمایه‌گذاری،رسما گشایش یافت. در محفل افتتاح این فابریکه تولیدی که مولوی محمد اسحاق آخندزاده والی غزنی، مولوی حبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات وفرهنگ، رئیس حج اوقاف مسئولین اتاق تجارت غزنی وبرخی از سرمایه داران شرکت […]

 

غزنی باختر ۳- حمل
به گزارش آژانس باختریک فابریکه تولیدی در ولایت غزنی با بیش از یک ملیون دالر سرمایه‌گذاری،رسما گشایش یافت.
در محفل افتتاح این فابریکه تولیدی که مولوی محمد اسحاق آخندزاده والی غزنی، مولوی حبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات وفرهنگ، رئیس حج اوقاف مسئولین اتاق تجارت غزنی وبرخی از سرمایه داران شرکت ورزیده بودند مولوی قدرت الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت کشور فعالیت این فابریکه تولیدی را در رشد اقتصاد کشور موثر خوانده اظهار داشت که باایجاد این فابریکه دها شهروند غزنی در آن مصروف کار میشوند.
همچنان مسؤل اتحادیه صنعت کاران غزنی طی سخنانش از وزارت صنعت و تجارت خواست تا پارک صنعتی معیاری دراین ولایت تأسیس گردد.

در همین حال مولوی محمد اسحاق آخوندزاده والی غزنی دراین محفل گفت: که امارت اسلامی افغانستان، زمینه تجارت و صنعت را در کشور مساعد ساخته و دولت فعلی از تاجران و صنعت کاران حمایت و پشتیبانی می‌کند.
همچنان مولوی قدرت الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی، در جریان صحبت‌هایش درین محفل، از تاجران خواست تا در داخل مملکت سرمایه‌گذاری کنند و برای ارتقای سطح زندگی اقتصادی مردم در کنار امارت اسلامی تلاش ورزند.
به گفتهٔ‌او، امارت اسلامی از هر امری که برای رشد اقتصاد کشور صورت گیرد، استقبال می‌کند و به زودی زمینی را برای افتتاح پارک صنعتی غزنی، مشخص و در اختیار تاجران و صنعت کاران این ولایت قرار خواهد داد.

گفتنی است که این فابریکه تولیدی مواد شوینده در غزنی تولید می‌کند و اکنون در یک ساحهٔ شخصی، فعالیت دارد و بیش از پنجاه تن در آن مصروف کار هستند.
۳- حمل – ۱۴۰۱