مراسم ختم قرآن پاک امروز در ریاست اطلاعات و فرهنگ سرپل برگزار شد.

  سرپل،  ۲۶ رمضان ۱۴۴۳ هـ ق مراسم ختم قرآن عظیم الشآن به مناسبت نزول قرآن کریم وماه مبارک رمضان ، تآمین صلح پایدار ، ترقی وتعالی کشور از سوی کارمندان ریاست اطلاعات وفرهنگ وآمریت رادیو تلویزیون ملی سرپل در مسجد این ریاست تدویر یافت. شرکت کنندگان، برای آرامش کامل، ترقی و تعالی و شگوفایی […]

 

سرپل،  ۲۶ رمضان ۱۴۴۳ هـ ق
مراسم ختم قرآن عظیم الشآن به مناسبت نزول قرآن کریم وماه مبارک رمضان ، تآمین صلح پایدار ، ترقی وتعالی کشور از سوی کارمندان ریاست اطلاعات وفرهنگ وآمریت رادیو تلویزیون ملی سرپل در مسجد این ریاست تدویر یافت.

شرکت کنندگان، برای آرامش کامل، ترقی و تعالی و شگوفایی کشور، و کشورهای اسلامی، تامین صلح دایمی و آرامش و خیر و فلاح در افغانستان دعا کردند و امید بردند که خداوند حکیم وتوانا، مردم نیازمند و دردمند افغانستان را در حل مشکلات جاری کمک کند تا صحت و زندگی مردم ما مصوون بماند و صلح و آرامش دایمی در کشور پایدار بماند.