محترم مولوی عبدالرحمن ” راشد ” سرپرست وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری و هئیت همراه شان امروز وارد ولایت بادغیس شدند.

محترم مولوی باریداد ” حنفی ” رئیس دفتر مقام ولایت بادغیس به خبرنگار آژانس باختر میگوئید نشست که به مقام ولایت برگزار شد محترم محمدامان”امانیار”رئیس تنظم جنگلات وزارت زراعت محترم عبدالصمد ” جاوید ” والی بادغیس ، محترم آخوندزاده محب الله ” اسد “معاون مقام ولایت ، محترم مولوی عبدالستار ” صابر ” قوماندان امنیه […]

محترم مولوی باریداد ” حنفی ” رئیس دفتر مقام ولایت بادغیس به خبرنگار آژانس باختر میگوئید نشست که به مقام ولایت برگزار شد محترم محمدامان”امانیار”رئیس تنظم جنگلات وزارت زراعت
محترم عبدالصمد ” جاوید ” والی بادغیس ، محترم آخوندزاده محب الله ” اسد “معاون مقام ولایت ، محترم مولوی عبدالستار ” صابر ” قوماندان امنیه بادغیس ، محترم مولوی محمد عیسی ” سراج ” رئیس استخبارات ، محترم قاری محمد محسن”احسان” رئیس زراعت بادغیس حضور داشتند ابتدا با تلاوت قرآنکریم آغاذ متعاقبا محترم ملا عبدالصمد ” جاوید ” والی بادغیس ضمن خوش آمدید هیئت محترم در رابطه به وضعیت عمومی ولایت بادغیس مخصوصا درباره وضع جنگلات پسته و ارچه که یکی از بزرگترین جنگلات ملی در سطح کشور بشمار میرود معلومات داده گفت بخاطر حفاظت بهترازجنگل پسته باید تمام خانواده های که اکنون درداخل جنگل ذیست دارند باید بیرون شوند
و از هئیت محترم تقاضا کردند که در رابطه به حفظ جنگلات پسته و ارچه که سرمایه ملی و عواید خوبی به امارت اسلامی و مردم بادغیس میباشد توجه فرمایند و بخاطر جلوگیری از قطع درختان پسته تدابیر لازم را اتخاذ تا با کمک و همکاری مردم بادغیس در احیا جنگل پسته توجه صورت گیرد
بعدا محترم مولوی عبدالرحمن ” راشد ” سرپرست وزارت زراعت امارت اسلامی ضمن ابراز قدردانی از مسئولین امارت اسلامی در بادغیس از ریاست زراعت دراین ولایت خواستند تا در جهت حفظ جنگلات پسته و ارچه در ولایت بادغیس که شهرت جهانی دارد توجه جدی داشته باشند
و برای آنعده افراد که بخواهند دست به قطع جنگلات پسته بزنند تفهیم شود که امارت اسلامی توجه خاص در حفظ سرمایه های ملی کشور دارد و باید از قطع درختان جدا جلوگیری شود
وازمسوولین زراعت بادغیس نیز خواسته شد تا تمام مواشی مردم که در داخل جنگل پسته هست و برای درختان بار آور ضرر میرسانند باید هرچه عاجل از ساحه جنگل بیرون آورده شود .
بعدازمشوره درین مورد تصمیم اتخاذگردید تادرین قسمت مجلس متشکل ازعلما متنفذین بزرگان اقوام برگزار وبعد”دررابط به موضوعات یادشده تصامیم درنظر گرفته شود.
قابل ذکر است که جنگل پسته بادغیس یکی از با شهرت ترین جنگل در سطح منطقه بوده و در سال های پیش از چهاردهه این جنگل طبیعی ساحه درختزار آن به ۹۵ هزار هکتار زمین میرسید که متاسفانه در اثر بی توجهی اکنون ساحه درختزار آن به ۴۵ هزار هکتار زمین میرسد و روزانه درختان با ثمر آن توسط اشخاص و افراد غیر مسئول قطع میگردد