قومندان امینه ولایت نیمروز از مدیریت مبارزه با جرایم جنائی دیدن نمود

  زرنج، ۱۳شعبان/ ۲۵حوت به اساس راپور آژانس خبری باختر، الحاج سردار محمد”ایوبی” قومندان امنیه ولایت نیمروز از مدیریت مبازره با جرائم جنایی دیدن نمود. آقای “ایوبی” از مسؤولین جنایی خواست تا به اسرع وقت به دفاتر شان آمده و به مشکلات مردم به اسرع وقت رسیدگی شود.

 

زرنج، ۱۳شعبان/ ۲۵حوت

به اساس راپور آژانس خبری باختر، الحاج سردار محمد”ایوبی” قومندان امنیه ولایت نیمروز از مدیریت مبازره با جرائم جنایی دیدن نمود.

آقای “ایوبی” از مسؤولین جنایی خواست تا به اسرع وقت به دفاتر شان آمده و به مشکلات مردم به اسرع وقت رسیدگی شود.