قوماندان امنیه ی فاریاب با رئیس محاسن سفیدان و وکلای نواحی شهر میمنه دیدار و ملاقات نمود

  مولوی نیک محمد “حذیفه” قوماندان امنیه ی فاریاب در حالیکه داملا حزب الله آمر امنیت آن قوماندانی نیز حضور داشت، امروز یکشنبه ۲۴ دلو، عبدالقدوس قلیچ رئیس محاسن سفیدان، وکلا و تعدادی از اهالی نواحی ده گانه ی شهر میمنه را غرض ملاقات در دفتر کارش به حضور پذیرفته، مشکلات محیطی و پیشنهادات آنها […]

 

مولوی نیک محمد “حذیفه” قوماندان امنیه ی فاریاب در حالیکه داملا حزب الله آمر امنیت آن قوماندانی نیز حضور داشت، امروز یکشنبه ۲۴ دلو، عبدالقدوس قلیچ رئیس محاسن سفیدان، وکلا و تعدادی از اهالی نواحی ده گانه ی شهر میمنه را غرض ملاقات در دفتر کارش به حضور پذیرفته، مشکلات محیطی و پیشنهادات آنها را استماع نمود.

این ملاقات به نام و یاد خداوند جلاله آغاز گردید، بعداً قوماندان امنیه ی فاریاب طی صحبتی از حضور رئیس محاسن سفیدان و اهالی نواحی شهر میمنه ابراز خرسندی نموده، از آنها تقاضا نمود تا در تطبیق و تحقق قانون در جامعه و اجرای کار های عام المنفعه و خیریه با قوماندانی امنیه همگام شوند.

قوماندان امنیه در بخشی از سخنانش پولیس را خدمتگذارانِ واقعیِ مردم و مجری قانون در جامعه دانسته و از حاضرین خواست تا در شناساییِ افراد و اشخاصِ مُخلِ امنیت و خلاف کار با پولیس همکاری نمایند.

متعاقباً رئیس محاسن سفیدان و تنی چند از وکلای نواحی هر کدام بالنوبه صحبت نموده، ضمن اظهار سپاس و قدردانی از سعی و تلاش شباروزیِ منسوبین حوزات امنیتیِ قوماندانی امنیه ی فاریاب در حفاظت از جان و مال مردم، از موجودیت یک امنیت خوب و مطمین در شهر میمنه و ولسوالی های فاریاب اظهار رضایت کردند.

سخنرانان از قوماندان امنیه و سایر مسئولین تقاضا نمودند در جذب و تطبیق پروژه های عام المنفعه و خیریه در شهر میمنه و ولسوالی ها توجه نموده، و در رفع مشکلات محیطی بیشتر از پیش با مردم همکاری نمایند، که در این مورد از سوی قوماندان امنیه وعده هرنوع کمک و همکاری سپرده شد.

ملاقات با دعای خیر به پایان رسید.