قوماندان امنیه ی فاریاب با تعدادی از اعضای شورای علما دیدار و ملاقات نمود

  مولوی نیک محمد “حذیفه” قوماندان امنیه ی فاریاب در حالیکه داملا حزب الله “مقاتل” آمر امنیت آن قوماندانی نیز حضور داشت، قبل از ظهر روز دوشنبه ۲۵ دلو، با تعدادی از اعضای شورای علمای فاریاب در دفتر کارش ملاقات نموده در مورد بهبود وضعیت تعلیم و تربیه، روشن ساختن اذهان عامه در برابر سیاست […]

 

مولوی نیک محمد “حذیفه” قوماندان امنیه ی فاریاب در حالیکه داملا حزب الله “مقاتل” آمر امنیت آن قوماندانی نیز حضور داشت، قبل از ظهر روز دوشنبه ۲۵ دلو، با تعدادی از اعضای شورای علمای فاریاب در دفتر کارش ملاقات نموده در مورد بهبود وضعیت تعلیم و تربیه، روشن ساختن اذهان عامه در برابر سیاست های امارت اسلامی افغانستان و همکاری با محاسن سفیدان در تحقق و تطبیق کار های عام المنفعه تبادل نظر نمود.

 

ملاقات به نام و یاد خداوند (جل جلاله) آغاز گردید، بعداً قوماندان امنیه ی فاریاب طی صحبتی ضمن اظهار خرسندی از ملاقات با علمای کرام، جایگاه علما را در بین مردم و جامعه برجسته ساخته و آنها را وارثین انبیاء و چراغ جامعه تلقی نمود.

 

قوماندان امنیه ی فاریاب از علما تقاضا نمود تا در مورد چگونگی انکشاف تعلیم و تربیه در مدارس دینی، مکاتب تعلیمی و موسسات تحصیلی پلان های مدونِ اسلامی را ترتیب نموده و در رشد ظرفیت های ذهنی و فکری جوانان با ادارات تعلیمی و تحصیلی همکاری نمایند.

 

قوماندان امنیه در بخشی از سخنانش به علما تاکید نمود در مشوره با محاسن سفیدان و بزرگان قوم، از طریق مجرا های قانونی با ادارات و موسسات ملی و بین المللی در تماس شده، در تطبیق و تحقق پروژه های عام المنفعه و خیریه سعی و تلاش نموده و در پیشرفت و ترقی ولایت فاریاب در ابعاد مختلف سهم خویش را ادا نمایند.

 

مولوی نیک محمد حذیفه قوماندان امنیه ی فاریاب در ختم سخنانش از علما تقاضا نمود با استفاده از نفوذ و احترامی که بین مردم و جامعه دارند، از طریق منابرِ مساجد و خطابه ها، اذهان عامه را در برابر سیاست های اسلامی و انسانی امارت اسلامی افغانستان روشن ساخته و مردم را در حمایت و پشتیبانی از حکومت نابِ اسلامی که به بهای خون هزاران جوانِ رشید در کشور ما ایجاد شده است آماده بسازند.

 

متعاقباً تعدادی از علما، هر کدام باالنوبه صحبت نموده، ضمن اظهار قدردانی از ارج گزاری قوماندانی امنیه ی فاریاب به جایگاه علما – از طرح، برنامه و پیشنهاداتِ مولوی نیک محمد “حذیفه” قوماندان امنیه ی فاریاب اعلام حمایت و پشتیبانی نموده، وعده و اطمینان دادند که در هر گونه شرایط در پهلوی مردم مجاهد پرور فاریاب و مسئولین محلی قرار داشته و در ابعاد مختلف با آنها همکار و همگام خواهند بود.

 

ملاقات با دعای خیر به پایان رسید.