قبل از ظهر امروز مولوی سید محمد حکیمی به حیث آمر جدید التقرر تعلیمات تخنیکی و مسلکی معرفی و به کارش را آغاز نمود.

غور- فیروزکوه ۲۴ رمضان ۱۴۴۳ هـ ق   قبل از ظهر امروز آمر جدید التقرر تعلیمات تخنیکی و مسلکی توسط مولوی عبدالبصیر فایق رئیس انکشاف منابع بشری مقام ولایت غور به کار مندان آن اداره معرفی و کارش را رسما آغاز کرد. حین معرفی رئیس انکشاف منابع بشری مقام ولایت تقرری آمر جدید را مبارک […]

غور- فیروزکوه

۲۴ رمضان ۱۴۴۳ هـ ق

 

قبل از ظهر امروز آمر جدید التقرر تعلیمات تخنیکی و مسلکی توسط مولوی عبدالبصیر فایق رئیس انکشاف منابع بشری مقام ولایت غور به کار مندان آن اداره معرفی و کارش را رسما آغاز کرد.

حین معرفی رئیس انکشاف منابع بشری مقام ولایت تقرری آمر جدید را مبارک گفت و وظیفه را یک امانت الهی بخاطر خدمت گزاری برای مردم دانسته و از خداوند متعال توفیقات بیشتر خدمت گزاری را به وی استدعا نمود.
همچنان آمر جدید التقرر تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیز از اعتماد مقامات امارت اسلامی افغانستان به وی قدردانی نموده و وعده سپرد که آنچه در توان داشته باشد سعی و تلاش خواهد کرد.

قابل یاد آوری است که آمر قبلی نیز از وظیفه سبک دوش نگردیده و در بست منابع بشری این اداره تنزیل و گماشته شده است.