فضای سبز، محیط زیست پاک و منظم از جمله اولویت های شاروالی زرنج، می باشد

  زرنج، ۲۴ شعبان/ ۷ حمل به اساس راپور آژانس خبری باختر، چندین اصله نهال خرما از طرف شاروالی زرنج با حضور داشت شاروال زرنج، کارمندان شاروال و اهالی شهر زرنج در سرک ۳۰‌ متره حوزه دوم شهر زرنج، غرس گردید. مولوی نورالدین “حمزه” شاروال زرنج گفت، فضای سبز و محیط زیست پاک و منظم […]

 

زرنج، ۲۴ شعبان/ ۷ حمل

به اساس راپور آژانس خبری باختر، چندین اصله نهال خرما از طرف شاروالی زرنج با حضور داشت شاروال زرنج، کارمندان شاروال و اهالی شهر زرنج در سرک ۳۰‌ متره حوزه دوم شهر زرنج، غرس گردید.

مولوی نورالدین “حمزه” شاروال زرنج گفت، فضای سبز و محیط زیست پاک و منظم از جمله اولویت های شاروالی زرنج میباشد.
آقای حمزه، از شهروندان خواستار همکاری در قسمت حفظ و مراقبت نهال ها غرس شده گردید.
در همین حال باشندگان شهر زرنج از این اقدام شاروالی زرنج ابرازی خرسندی نموده و اطمینان همکاری نمودند.