فراه ولایت چاپیریال ساتنې ریاست، د څارنې ټیم په باغپل کې له دوو بڼونو (باغونو) څخه څارنه او کتنه ترسره کړه.

د څارنې ټیم ددی ریاست دریس حافظ راشد فه مشری د باغپل سیمې په شمالي بڼ کې د اوبو سیستم ستونزه په ډاګه کړه، دوی یاده ستونزه د کرهڼې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په ګډه مرسته تر ډیرې کچې د سولر په رانیولو سره حل کړه.   د څارنې ټیم همدارنګه د یادو بڼونو […]

د څارنې ټیم ددی ریاست دریس حافظ راشد فه مشری د باغپل سیمې په شمالي بڼ کې د اوبو سیستم ستونزه په ډاګه کړه، دوی یاده ستونزه د کرهڼې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په ګډه مرسته تر ډیرې کچې د سولر په رانیولو سره حل کړه.

 

د څارنې ټیم همدارنګه د یادو بڼونو د لا ښې سمسورتیا او شنو پاتې کیدو په موخه د بڼ ملیارو (باغبانانو) ته لازمې لارښوونې وکړي.