فراه مرکزچاودنه کي کماز موټر ویجاړ پکي سپاره عسکر مړه اوژوبل شول

نن  سهار۱۱ بحي دفراه ولایت  د مرکزاړوند برنګتوت سیمه کي داجیري اردو پر  یو کماز موټر  دخښ کړی شوي ماین ښکارشو په چاودنه کي موټر  په بشپړه توګه ویجاړاوپکي سپاره عسکر  مړه اوژوبل شول   ۱۲/۴/۲۰۲۱

نن  سهار۱۱ بحي دفراه ولایت  د مرکزاړوند برنګتوت سیمه کي داجیري اردو پر  یو کماز موټر  دخښ کړی شوي ماین ښکارشو

په چاودنه کي موټر  په بشپړه توګه ویجاړاوپکي سپاره عسکر  مړه اوژوبل شول

 

۱۲/۴/۲۰۲۱