فراه :دپشترود ولسوالۍ پرمرکزي ودانۍ توغندیز برید ترسره شو

تیرماښام مهال دفراه ولایت  د پشترود ولسوالی پر مرکز توغندیز برید ترسره شو توغندی په نښه شوي هدف لګیدلی چې له امله یې دښمن ته تلفات اوښتی ۱۸/۴/۲۰۲۱

تیرماښام مهال دفراه ولایت  د پشترود ولسوالی پر مرکز توغندیز برید ترسره شو

توغندی په نښه شوي هدف لګیدلی چې له امله یې دښمن ته تلفات اوښتی

۱۸/۴/۲۰۲۱