فراه :آناردره وسلوال  بریدکي قومندان او۳ ګوډاګي عسکر قتل یو ژوبل شو

بیګاشپه۸بجې د فراه ولایت  د  آنادرې ولسوالۍ آړوندلوړي دهانې سیمه کي د اجیري اردوپرقرارګاه  وسلوال  بریدترسره شو برید چې  پکې  سپکي درني اولیزري وسلي وکارول شوي پوره۴۰ دقیقي  یې دوام وکړ دبرید په  پایله کي دمهم قومندان عبدالله تره خیل په شمول۴ عسکرقتل۱ بل ژوبل شو لله الحمد مجاهدینو ته زیان نسته ۱۴/۴/۲۰۲۱

بیګاشپه۸بجې د فراه ولایت  د  آنادرې ولسوالۍ آړوندلوړي دهانې سیمه کي د اجیري اردوپرقرارګاه  وسلوال  بریدترسره شو

برید چې  پکې  سپکي درني اولیزري وسلي وکارول شوي پوره۴۰ دقیقي  یې دوام وکړ

دبرید په  پایله کي دمهم قومندان عبدالله تره خیل په شمول۴ عسکرقتل۱ بل ژوبل شو

لله الحمد مجاهدینو ته زیان نسته

۱۴/۴/۲۰۲۱