فاریاب کمپاین نهال شانی در شهر میمنه امروز آغاز گردید

  چهار شنبه ۱۱ حوت ۱۴۰۰ هش بعد از ظهر امروز با حضور داشت قاری حفیظ الله «پهلوان» والی ولایت فاریاب ، حاجی داملا عزت الله رییس زراعت و مالداری ،مولوی شمس الله «محمدی» رئیس اطلاعات و فرهنگ، داملا حزب الله «مقاتل» آمر امنیت قومندانی ، داملا محب الله «موفق» رئیس شهرداری شجاعت «محمدی» آمر […]

 

چهار شنبه ۱۱ حوت ۱۴۰۰ هش

بعد از ظهر امروز با حضور داشت قاری حفیظ الله «پهلوان» والی ولایت فاریاب ، حاجی داملا عزت الله رییس زراعت و مالداری ،مولوی شمس الله «محمدی» رئیس اطلاعات و فرهنگ، داملا حزب الله «مقاتل» آمر امنیت قومندانی ، داملا محب الله «موفق» رئیس شهرداری شجاعت «محمدی» آمر رادیو وتلویزون ملی و تعدای از مسوولین ادارات دولتی آغاز گردید

به گفته رئیس زراعت و مالداری ولایت فاریاب در این فصل نهال شانی به تعدا ده هزار اصله نهال غیر مثمر از سوی ریاست زراعت و به تعداد شش هزار اصله نهال غیر مثمر از سوی ریاست شهرداری میمنه در ساحات مختلف شهر میمنه غرس میگردد همچنان آگاهان محیط زیست بر آبیاری و حفاظت از نهال های غرس شده توسط مسوولین ادارات ذیربط با همکاری مردم تاکید کردند.