فاریاب: هیئت مؤظف از ارگانه‌های انکشاف دهات و عودت مهاجرین با بامسوولین، وعلما دولت آباد جلسه برگذار نمودند

  بتاریخ 1443/9/20مولوی تورجان «احمدی» رئیس انکشاف دهات حاجی داملا سیف الدین «جهادی» رئیس امور مهاجرین طی یک سفر رسمی به ولسوالی دولت آباد همرای مسوولین محلی، علماء کرام، ‌محاسین سفیدان وبرزگان قومی در مرکز این ولسوالی جلسه بر گذار نمودند در این جلسه رییس انکشاف دهات ورییس مهاجرین در باره نحوه توزیع کومک های […]

 

بتاریخ 1443/9/20مولوی تورجان «احمدی» رئیس انکشاف دهات حاجی داملا سیف الدین «جهادی» رئیس امور مهاجرین طی یک سفر رسمی به ولسوالی دولت آباد همرای مسوولین محلی، علماء کرام، ‌محاسین سفیدان وبرزگان قومی در مرکز این ولسوالی جلسه بر گذار نمودند

در این جلسه رییس انکشاف دهات ورییس مهاجرین در باره نحوه توزیع کومک های دفاتر بطور شفاف وعادلانه برای مستحقین مفصلا صحبت نمودند

نظر به هدایت مقام ولایت بار دیگر به کمیسیون که در راس آن ملا امامان مساجد قرار داشتن از طرف مسوولین تاکیدا توصیه نمودند که مسوولیت خودرا کما حقه ادا نمایند

در این نشست به کمیسیون متذکره از طرف مسوولین وعده نوع همکاری داده شد ودر اخیر علمای کرام وحاضرین مجلس حمایت خودرا از این نظام اسلامی اعلان نمودند و بر گذار چنین جلسات را بخاطر وحدت بین اهالی منطقه و توزیع کومک های بطور شفاف موثر دانسته و از این اقدام مسوولین ستایش نمودند

جلسه با دعاییه خیر به پایان رسید.
چهارشنبه ۲۶ رمضان ۱۴۴۳هق