فاریاب: مرکز آموزشی مدیریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب، کورس های آموزشی خویشرا آغاز نمود.

فاریاب: مرکز آموزشی مدیریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب، کورس های آموزشی خویشرا در بخش های (فن بیان، انگلیسی و ریاضی) آغاز نمود.   در این مرکز به تعداد ۳۰۰ تن دانش آموز از طبقه ی ذکور با شمول یک تعداد از مجا هد ین ثبت نام نمودند، که قرار است فردا سه […]

فاریاب: مرکز آموزشی مدیریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب، کورس های آموزشی خویشرا در بخش های (فن بیان، انگلیسی و ریاضی) آغاز نمود.

 

در این مرکز به تعداد ۳۰۰ تن دانش آموز از طبقه ی ذکور با شمول یک تعداد از مجا هد ین ثبت نام نمودند، که قرار است فردا سه شنبه ۱۲ دلو دروس شان عملاً آغاز گردد، که پروسه ی آموزش در بخش های متذکره توسط دو تن از استادان ماهر وباتجربه پیش برده می شود.

 

گفته میشود، در آینده های نزدیک یک صنفِ کمپیوتر نیز در این مرکز گشایش خواهد یافت، که بعد از ثبت نام، تعدادی از جوانان در بخشِ آموزشِ کمپیوتر نیز مصروف آموزش خواهند شد.

دوشنبه ۱۱ دلو ۱۴۰۰