فاریاب: رئیس حارنوالی فاریاب رسما معرفی و آغاز به کار نمود

  مولوی جان‌مراد «وقار» به اساس پیشنهاد اداره‌ی لوی حّارنوالی و منظوری مقام محترم ریاست‌الوزرای امارت اسلامی افغانستان، در بست فوق بحیث رئیس حّارنوالی استیناف ولایت فاریاب تقرر یافته است. موصوف ظهر سه‌شنبه مورخ ۱۲ شعبان ۱۴۴۳ مصادف به ۲۴ حوت ۱۴۰۰ طی محفلی در سالون جلسات مقام ولایت، در حالی که مولوی عبدالغنی سعید […]

 

مولوی جان‌مراد «وقار» به اساس پیشنهاد اداره‌ی لوی حّارنوالی و منظوری مقام محترم ریاست‌الوزرای امارت اسلامی افغانستان، در بست فوق بحیث رئیس حّارنوالی استیناف ولایت فاریاب تقرر یافته است.

موصوف ظهر سه‌شنبه مورخ ۱۲ شعبان ۱۴۴۳ مصادف به ۲۴ حوت ۱۴۰۰ طی محفلی در سالون جلسات مقام ولایت، در حالی که مولوی عبدالغنی سعید رئیس محکمه مرافعه فاریاب، مولوی امیر محمد حقانی رئیس دفتر مقام ولایت و جمعِ کثیری از مجاهدین، مسئولین ادارات امارتی و کارمندان ریاست حّارنوالی حضور داشتند، معرفی و آغاز به کار نمود.
در این همایش، سخنرانان مسئولیت اداره‌ی حّارنوالی را مهم شمرده، تقوا را معیار اصلی تأمین عدالت در جامعه دانستند و از کارمندان بخش‌های عدلی و قضایی خواستند که با الگو قراردادن این اصل ارزنده‌ی اسلامی، وظایف خویش را با صداقت و ایمانداری به پیش ببرند.