فاریاب :  رئیس اتحادیه صرافان  فاریاب  برای  ۱۶۵  فامیل نیازمند کمک نقدي  کردند

  حاجی محمد نسیم لفرایی رئیس اتحادیه صرافان فاریاب می گویدکه، امروز برای ۱۶۵ فامیل نیازمند در شهر میمنه کمک نقدی کردند. وی گفت که این کمکها توسط اعضای این اتحادیه در میمنه، ایران و ترکیه فراهم گردیده بود به هر فامیل ۳ هزار افغانی توزیع نمودند . ۱۵ دلو ۱۴۰۰

 

حاجی محمد نسیم لفرایی رئیس اتحادیه صرافان فاریاب می گویدکه، امروز برای ۱۶۵ فامیل نیازمند در شهر میمنه کمک نقدی کردند.

وی گفت که این کمکها توسط اعضای این اتحادیه در میمنه، ایران و ترکیه فراهم گردیده بود به هر فامیل ۳ هزار افغانی توزیع نمودند .

۱۵ دلو ۱۴۰۰