فاریاب : در حادثه ترافیکی یک طفل جان باخت و۵ تن زخمی شدند

فاریاب: امروز قبل از ظهر در مسیر شاهراه نمبر ۱ برابر ولسوالی خواجه سبزپوش یک عراده موتر از سرک منحرف شده در نتیجه یک طفل ۶ ساله جان باخت و ۵ تن از سرنشینان آن زخمی شدند. دوشنبه ۱۱ دلو ۱۴۰۰

فاریاب: امروز قبل از ظهر در مسیر شاهراه نمبر ۱ برابر ولسوالی خواجه سبزپوش یک عراده موتر از سرک منحرف شده در نتیجه یک طفل ۶ ساله جان باخت و ۵ تن از سرنشینان آن زخمی شدند.

دوشنبه ۱۱ دلو ۱۴۰۰