فاریاب: جلسه با شکوه بخاطر جمع آوری وسایط ادارات دولتی در سالون مقام ولایت برگذار گردید

  امروز قبل از ظهر جلسه باشکوه ی در سالون کنفرانس های مقام ولایت فاریاب باحضورداشت مسوولین ولایتی، مسوولین ولسوالی ها، قومندانان امنیه، آمرین حوزها، سمت ها، مدیران امنیتی و مجاهدین تدویر یافت جلسه با تلاوت آیاتی چند از قرآن عظیم الشان توسط قاری سید ناصر ولسوالی بندر آغاز گردید. بعداً مولوی عبدالولی« اتقانی » […]

 

امروز قبل از ظهر جلسه باشکوه ی در سالون کنفرانس های مقام ولایت فاریاب باحضورداشت مسوولین ولایتی، مسوولین ولسوالی ها، قومندانان امنیه، آمرین حوزها، سمت ها، مدیران امنیتی و مجاهدین تدویر یافت

جلسه با تلاوت آیاتی چند از قرآن عظیم الشان توسط قاری سید ناصر ولسوالی بندر آغاز گردید.

بعداً مولوی عبدالولی« اتقانی » معاون مقام ولایت طی صحبتی راجع به فرمان رئیس الوز‌رای امارت اسلامی افغانستان در مورد جمع آوری وسایط دولتی از نزد مسوولین ومجاهدین وسپردن هر وسایط به مربوطه آن روشنی انداخته از مسوولین ملکی و نظامی تقاضا نمود تا در قسمت تطبیق فرمان رئیس الوزرا جدی عمل نموده وکمسیونی متشکل از ارگانه‌های مختلف بخاطر جمع وسایط موظف وسر از امروز کار خودرا آغاز میکنند.

سپس مولوی نیک محمد «حذیفه» قوماندان امنیه ، حاجی محمد فاروق «مدبر» رئیس استخبارات ۔ مولوی محمد جاوید «منصور» قوماندان لوای اول پیاده فاریاب هر کدام باالنوبه در محور این جلسه سخنان مفصل وارزشمندی را برای حاضرین مجلس ایراد نمودند

در اخیر داملاسیف الله «شریفی» ولسوال دولت آباد به نماینده گی از ولسوالان در رابطه به فرمان جدید و ایجاد کمیسیون جمع آوری وسایط صحبت نموده و اطمینان دادند که ما همگی مسوولین ولسوالی ها آمده هر نوع خدمت گذاری برای امراء خود میباشیم و به هر فرامین آنها لبیک می‌گویم.

مجلس امروزی توسط مولوی امیر محمد حقانی رییس دفتر مقام ولایت جمع بندی وبا دعاییه خیر به پایان رسید.