فاریاب:به ۱۰۱۳ خانواده تخمیانجات بذری و ابزار زراعتی توزیع گردید

. ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ مدیریت های عمومی خدمات امور زراعتی ولسوالی های قیصار، پشتونکوت و خواجه سبز پوش گزارش داده است در این سه ولسوالی برای (۱۰۱۳) خانواده مجموعاَ مقدار (۲۷۱۲۹) کیلو گرام کچالوی بذری ؛ (۳۱۲۰)کیلو گرام سیر ؛ (۱۹۶۸) بته نهالی توت زمینی (۲۷۰) کیلو گرام تخمانجات از قبیل بادنجان رومی ؛ گشنیز ؛ تراتیزک […]

.

۱۴۰۰/۱۲/۱۷

مدیریت های عمومی خدمات امور زراعتی ولسوالی های قیصار، پشتونکوت و خواجه سبز پوش گزارش داده است در این سه ولسوالی برای (۱۰۱۳) خانواده مجموعاَ مقدار (۲۷۱۲۹) کیلو گرام کچالوی بذری ؛ (۳۱۲۰)کیلو گرام سیر ؛ (۱۹۶۸) بته نهالی توت زمینی (۲۷۰) کیلو گرام تخمانجات از قبیل بادنجان رومی ؛ گشنیز ؛ تراتیزک ؛ ریحان ؛ پیاز ؛ بامیه و ابزار کاری شامل (۱۰۱۳) عدد بیل ؛ (۱۰۱۳) عدد آب پاش و (۱۰۱۳) عدد کشک از سوی دفتر محترم ورلدویژن مقیم در شهر میمنه با هماهنگی مستقیم مسولین زراعت این ولسوالی ها جهت ایجاد باغچه های خانگی برای مستفدین توزیع گردیده است .

 

اداره زراعت آبیاری ومالداری فاریاب از همکاری های بشردوستانه دفتر محترم ورلدویژن در سکتور زراعت ابراز قدردانی نموده موفقیت های مزید شانرا از بارگاه ربالعزت استدعا دارد