فاریاب:برای 200 فامیل فقیر، بی بضاعت و بی جاشده مساعدت صورت گرفت.

  به گفته مولوی اسد الله «وقاص» رئیس مبارزه با حوادث ولایت فاریاب فامیل های که برایشان امروز کمک صورت گرفت قبلاً توسط هیاًت مؤظف باحضورداشت رییس مبارزه باحوادث سروی گردیده بود. صبح امروز با حضور داشت هیاًت موظف برای هر فامیل یک بوری آرد ۵۰ کیلوی و ۵ کیلو گاز مایع توزیع گردید برای […]

 

به گفته مولوی اسد الله «وقاص» رئیس مبارزه با حوادث ولایت فاریاب فامیل های که برایشان امروز کمک صورت گرفت قبلاً توسط هیاًت مؤظف باحضورداشت رییس مبارزه باحوادث سروی گردیده بود.

صبح امروز با حضور داشت هیاًت موظف برای هر فامیل یک بوری آرد ۵۰ کیلوی و ۵ کیلو گاز مایع توزیع گردید

برای افراد معیوب ومعلول که در ساحه توان حضور یافتن را نداشتن مواد آنان توسط منسوبین این ریاست به خانواده های آنها برده تسلیم داده شده است.

قابل تذکر است این کمک ها از سوی کشور دوست همسایه تاجکیستان برای مردم افغانستان مساعدت گردیده است.

{آژانس اطلاعاتی باختر چهار شنبه مورخ ۱۴۴۳/۹/۲۶