فاریاب:برای ۳۰۰صد فامیل بی بضاعت مواد غذائ و غیرغذائ توزیع گردید

  به گفته داملا امین الدین «زبیر» رئیس سرمیاشت ولایت فاریاب این فامیل های بی بضاعت مربوط نواحی اول و سوم شهر میمنه بوده که قبلاّ توسط هیات موظف بطور شفاف سروی گردید بود قبل از ظهر امروز در صحن ریاست سره میاشت با حضور داشت حاجی داملا سیف الدین «جهادی» رئیس امور مهاجرین و […]

 

به گفته داملا امین الدین «زبیر» رئیس سرمیاشت ولایت فاریاب این فامیل های بی بضاعت مربوط نواحی اول و سوم شهر میمنه بوده که قبلاّ توسط هیات موظف بطور شفاف سروی گردید بود

قبل از ظهر امروز در صحن ریاست سره میاشت با حضور داشت حاجی داملا سیف الدین «جهادی» رئیس امور مهاجرین و محمدقاسم «عبادی» مسُوول نمانیده گی ترکیه در فاریاب
توزیع گردید

این مواد شامل آرد ،روغن، لوبیا ، نخود ، شکر، و پوشاک زمستانی بوده که ازکمک بشردوتانه کشور ترکیه میباشد

( آژانس اطلاعاتی باختر ریاست اطلاعات وفرهنگ فاریاب چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱)