غزنی :قرباغ کې له ۴۵۰ بېوزلو کورنیو سره مرسته وشوه

نن سه شنبه دغزني قرباغ ولسوالي مېشتو اړمنو سره د wfp مرستندویه مؤسیسې لخوا مرسته وشوه چې۴۵۰ کورنۍترې برخمني شوې په وېشل شوو توکو کي یوه نیمه بوجۍوړه اتنیم کیلودال۷،۵ لیترغوړي او څه اندازه مالګه وه

نن سه شنبه دغزني قرباغ ولسوالي مېشتو اړمنو سره د wfp مرستندویه مؤسیسې لخوا مرسته وشوه چې۴۵۰ کورنۍترې برخمني شوې په وېشل شوو توکو کي یوه نیمه بوجۍوړه اتنیم کیلودال۷،۵ لیترغوړي او څه اندازه مالګه وه