غزنی : دیدار رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت غزنی ،با هیئت بررسی زمین تاج اولیا

روز دوشنبه  الحاج شیخ الحدیث  عبدالمنان “مدنی” رئیس ارشاد، حج واوقاف ولایت غزنی با هیئت موظف مقام ولایت که در ترکیب آن نمایندگان ادارات ( مقام محترم ولایت، ریاست محترم محکمه مرافعه، ریاست محترم عدلیه، ریاست محترم ارشاد،حج و اوقاف و ریاست محترم شاروالی) دیدار نمود. در این دیدار شیخ صاحب” مدنی” در ارتباط به  […]

روز دوشنبه  الحاج شیخ الحدیث  عبدالمنان “مدنی” رئیس ارشاد، حج واوقاف ولایت غزنی با هیئت موظف مقام ولایت که در ترکیب آن نمایندگان ادارات ( مقام محترم ولایت، ریاست محترم محکمه مرافعه، ریاست محترم عدلیه، ریاست محترم ارشاد،حج و اوقاف و ریاست محترم شاروالی) دیدار نمود.

در این دیدار شیخ صاحب” مدنی” در ارتباط به  حساس بودن موضوع، معلومات همه جانبه را شریک ساخته و در سخنان خویش روی بررسی دقیق و موشکافانه تاکید نمود و  همچنان از همکاری همه جانبه به هیئت اطیمنان داد.

همچنان گروپ هیئت نیز  در رابطه به شیوه ای کاری شان، معلومات خویش را با رهبری ریاست اشاد، حج و واوقاف شریک نموده و از بررسی موضوع با دقت کامل، اطمینان داد.

 

۱۴۴۳/۶/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۱۲