غزني کې سنائی اونیزه چاپ او توزیع شوه

  د غزني ولایت اطلاعاتو کلتور ریاست لخوا لسم ځل سنایې اوونېزه چاپ او pdf، دواړه توزیع او نشرشول ۱۴۴۳/۸/۲۷

 

د غزني ولایت اطلاعاتو کلتور ریاست لخوا لسم ځل سنایې اوونېزه چاپ او pdf، دواړه توزیع او نشرشول
۱۴۴۳/۸/۲۷