صد ها تن از بزرگان و باشندگان ولایت سرپل حمایت شان را از ا.ا. افغانستان اعلام نمودند.

  سرپل،  ۲۲رمضان المبارک ۱۴۴۳ هـ ق محفلی که به مناسبت حمایت از نظام امارت اسلامی در مقام ولایت سرپل راه اندازی شده بود در آن محمدیعقوب عبدالرحمن اکه والی سرپل، داملامحمدنادر معاون مقام ولایت، رؤسای ادارات، مسؤولین حکومتی، و صدها تن از بزرگان قوم و محاسن سفیدان اشتراک داشتند. ابتدأ محفل با تلاوت چند […]

 

سرپل،  ۲۲رمضان المبارک ۱۴۴۳ هـ ق
محفلی که به مناسبت حمایت از نظام امارت اسلامی در مقام ولایت سرپل راه اندازی شده بود در آن محمدیعقوب عبدالرحمن اکه والی سرپل، داملامحمدنادر معاون مقام ولایت، رؤسای ادارات، مسؤولین حکومتی، و صدها تن از بزرگان قوم و محاسن سفیدان اشتراک داشتند.
ابتدأ محفل با تلاوت چند آیت از قرآنکریم آغاز بعداً داملا تاج محمد حقجو رئیس دفتر مقام ولایت و مفتی فضل الهادی فاروق رئیس اسخبارات، محمد ابراهیم مکلف سخنگوی مقام ولایت و داملا محمد نادر حقجو معاون مقام ولایت سرپل سخنرانی نمودند که آنان طی سخنرانی هایشان مردم را به اتحاد، همدلی و همبستگی دعوت نموده افزودند که نظام ا.ا.ا به بهای خون فرزندان شما بوجود آمده است و ضرورت به حمایت و پشتوانهٔ شما دارد.

رئیس اسخبارات سرپل درین محفل اعضای کلیدی حکومت گذشته متهم به نا امن سازی کشور کرده می گوید: دشمن به هر نوعی می خواهند مردم و مملکت را نا آرام ساخته؛ پروژه درامد خویش پیش ببرند و تأکید نمود که باید ما و شما اتحاد و همبستگی خویش را حفظ نموده جواب کوبنده را برای دشمنان خارجی و داخلی بدهیم.

در ادامه مولوی تاج محمد و سید احمد جوادی عالمان و نماینده گان مردم ضمن آنکه از تلاش های همه جانبۀ رهبری امارت اسلامی بابت حاکمیت نظام اسلامی در کشور ستایش کردند، پشتیبانی و حمایت خود را از ا.ا‌.ا اعلام کردند.

آنان نظام اسلامی را برای کشور و مردم افغانستان یک امر نیک تلقی کرده از مقام ولایت خواستند که به مشکلات فرا راه مردم توجه کرده، مشوره و پیشنهادات شان را در زمینه حکومتداری خوب و استحکام پایه های نظام اخذ نمایند.

پس از آن داملا محمدنادر حقجو معاون مقام ولایت سرپل از حمایت و پشتیبانی مردم ابراز قدردانی کرده ضمنا سهیم شدن مردم و شریک ساختن دیدگاه آنان را در تصمیم گیری های حکومت موثر خوانده بر بهبود خدمات و تامین امنیت مردم، اطمنیان داد.
معاون مقام ولایت نظام اسلامی را دست آورد مشترک همه کافه‌ای ملت مسلمان افغانستان دانسته، افزود که همه شهروندان در این نظام دارای حق و حقوق مساوی بوده و هیچ نوع تعصب وجود ندارد.