شماره ۱۸۶ جریدهٔ نیمروز، نیز چاپ شد

  جریدهٔ نیمروز که یک رسانه چاپی مربوط به ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز، می‌باشد و به صورت هفته‌نامه منتشر می‌گردد؛ شماره ۱۸۶ آن نیز منتشر و به خوانندگان ارائه گردید.

 

جریدهٔ نیمروز که یک رسانه چاپی مربوط به ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز، می‌باشد و به صورت هفته‌نامه منتشر می‌گردد؛ شماره ۱۸۶ آن نیز منتشر و به خوانندگان ارائه گردید.