شماره ی ۲۴ و ۲۵ جریده ی فاریاب (هفته نامه) از چاپ برآمد*

  از اثر سعی و تلاش دست اندرکاران مدیریت جریده ی «هفته نامه» فاریاب، اینک شماره ی ۲۴ و۲۵ این جریده، که حاوی مطالب و مضامین گوناگون از قبیلِ اخبار، سرمقاله، تبصره های سیاسی، اشعار، اعلانات و سایر موضوع مهم روز میباشد طبع گردیده، و توسط مسئول توزیع آن به دسترس علاقمندان و مشترکین قرار […]

 

از اثر سعی و تلاش دست اندرکاران مدیریت جریده ی «هفته نامه» فاریاب، اینک شماره ی ۲۴ و۲۵ این جریده، که حاوی مطالب و مضامین گوناگون از قبیلِ اخبار، سرمقاله، تبصره های سیاسی، اشعار، اعلانات و سایر موضوع مهم روز میباشد طبع گردیده، و توسط مسئول توزیع آن به دسترس علاقمندان و مشترکین قرار گرفت، امیدواریم خواننده گان محترم از داشته های آن مستفید شوند
ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب