شماره ی بیستم جریده ی فاریاب از چاپ برآمد

  از اثر سعی و تلاش دست اندرکاران مدیریت جریده ی فاریاب، اینک شماره ی بیستمِ این جریده، که حاوی مطالب و مضامین گوناگون از قبیلِ اخبار، سرمقاله، تبصره های سیاسی، اشعار، اعلانات و سایر موضوعات مهم روز میباشد طبع گردیده، و توسط مسئول توزیع آن به دسترس علاقمندان و مشترکین قرار گرفت. ریاست اطلاعات […]

 

از اثر سعی و تلاش دست اندرکاران مدیریت جریده ی فاریاب، اینک شماره ی بیستمِ این جریده، که حاوی مطالب و مضامین گوناگون از قبیلِ اخبار، سرمقاله، تبصره های سیاسی، اشعار، اعلانات و سایر موضوعات مهم روز میباشد طبع گردیده، و توسط مسئول توزیع آن به دسترس علاقمندان و مشترکین قرار گرفت.
ریاست اطلاعات وفرهنگ فاریاب
۲۳ دلو ۱۴۰۰