شفاخانه حوزوی هرات با ۱۵ سرویس فعال و فعالیت ۲۴ ساعته

هرات مسوولان در شفاخانه حوزوی هرات می گویند درگفتگو با آژانس اطلاعاتی باختر می گویند که این شفاخانه با داشتن ۱۵ سرویس به گونه ۲۴ ساعته در خدمت مریض داران می باشد. داکتر فیض محمد فیضان رئیس شفاخانه حوزوی هرات می گوید که روزانه این شفاخانه یک نیم تا دو هزار مراجعه کننده از ولایات […]

هرات

مسوولان در شفاخانه حوزوی هرات می گویند درگفتگو با آژانس اطلاعاتی باختر می گویند که این شفاخانه با داشتن ۱۵ سرویس به گونه ۲۴ ساعته در خدمت مریض داران می باشد.
داکتر فیض محمد فیضان رئیس شفاخانه حوزوی هرات می گوید که روزانه این شفاخانه یک نیم تا دو هزار مراجعه کننده از ولایات حوزه غرب کشور دارد که از این میان روزانه حدودا ۸۵۰ نفر بستر می شوند.
رئیس شفاخانه حوزوی هرات همچنان خاطر نشان می کند که در حال حاضر از مریضان پول بابت فیس گرفته نمی شود و تمامی خدمات در این شفاخانه به گونه رایگان ارایه می گردد.
شفاخانه حوزوی هرات با داشتن ۹۱۸ نفر پرسونل و ۴ آمریت در ولایت هرات یکی از بزرگترین شفاخانه های معیاری در حوزه غرب کشور است که روزانه بین یک الی دو هزار مریض به آن مراجعه می کند.