سه تن به جرم فساد اخلاقی درغزنی بازداشت شدند

  امروز یک شنبه نیروهایی امنیتي ۳ تن را در پیوند انجام فساد اخلاقی از ولایت غزني باز داشت نمودند پرسونل کشفی مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه ولایت غزني، ۳ تن یک زن و دو مرد را در پیوند به انجام افعال فساد اخلاقی بطور بالفعل از مربوطات حوزه دوم ساحه بزازي بازداشت […]

 

امروز یک شنبه نیروهایی امنیتي ۳ تن را در پیوند انجام فساد اخلاقی از ولایت غزني باز داشت نمودند
پرسونل کشفی مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه ولایت غزني، ۳ تن یک زن و دو مرد را در پیوند به انجام افعال فساد اخلاقی بطور بالفعل از مربوطات حوزه دوم ساحه بزازي بازداشت نمودند.
مجریمین از یک دوکان مارکیت رخت فروشی دستګیر شده اند و اکنون به محبس روان شده اند

۱۴۴۳/۶/۲۰
۱۴۰۰/۱۱/۳