سفر مقامات محلی ولایت سرپل در ولسوالی کوهستانات این ولا جهت استماع مشکلات و چالشهای باشنده گان این ولسوالی.

  #سرپل، آژانس باختر، ۳حوت ۱۴۰۰ هـ ش محمدیعقوب عبدالرحمن اکه والی ولایت سرپل به تداوم سفر های خویش به ولسوالی های این ولا؛ این‌بار همراه با مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ، داملا جمعه حقیار رئیس انکشاف دهات، مولوی مکرمین سبحانی رئیس انکشاف منابع بشری مقام ولایت و دیگر هيئت همراه شان طی […]

 

#سرپل، آژانس باختر، ۳حوت ۱۴۰۰ هـ ش
محمدیعقوب عبدالرحمن اکه والی ولایت سرپل به تداوم سفر های خویش به ولسوالی های این ولا؛ این‌بار همراه با مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ، داملا جمعه حقیار رئیس انکشاف دهات، مولوی مکرمین سبحانی رئیس انکشاف منابع بشری مقام ولایت و دیگر هيئت همراه شان طی یک سفر وارد ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل شدند.

درین سفر با استقبال گرم مردم قرار گرفته و همراه با مسؤولین، علمأ، خانواده های شهدا، بزرگان و اهالی آن ولسوالی دیدار نموده و پیرامون مشکلات و چالش‌های آنان صحبت کرده؛ ضمن قدردانی از زحمات و فداکاری های مجاهدین و مردم این ولسوالی در ۲۰سال گذشته نقش و کارکرد های آنان را برای پیروزی ا.ا.ا. مهم خواند. و همچنان اضافه کردند که شهدا جایگاه و منزلت خاصی را در نزد مسؤولان ا.ا. افغانستان دارند.

والی سرپل با آنکه روی فعالیت ها و چالش های مردم و مسؤولان در آن ولسوالی توضیحاتی را مطرح نمود؛ نیز فرمود که ما جهت استماع و شنیدن مشکلات شما و بررسی آن درین ولسوالی تشریف آوردیم و برای مسؤولین محلی آن ولسوالی دستور داد تا برای ارائه خدمات بهتر و حکومتداری خوب با مردم به گونهٔ اصولی و طبق دستورات دین و شریعت عمل نمایند.

باشنده‌گان مرکز ولسوالی و قریه‌جات، دهسرخ ، خمدان، گنجیا، سرده، وروا، جرغان و دیگر قریه ها از امنیت سراسری این ولسوالی از مجاهدین اظهار قدردانی نموده و مشکلات بازار، عدم دسترسی به آب آشامیدنی، نبود برق، نبود سرک معیاری، نبود تعمیر مکاتب، عدم دسترسی به مراکز صحی و غیره چالشهای که فراه راه آنها وجود داشتند؛ به حضور محمد یعقوب عبدالرحمن والی سرپل و دیگر هیئت همراه شان عرض نمودند.
والی سرپل و مسؤولین مربوطه برای اهالی آن ولسوالی وعده سپردند که به زودترین فرصت برای شان رسیده‌گی صورت خواهد گرفت.
درین سفر مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ سرپل در ارتباط تقوا و خدا ترسی صحبت نموده؛ دلجویی و احوال گیری مردم مناطق دور دست و نزدیک را از سوی مسؤولین امارت اسلامی ستود.

در ادامه داملا جمعه حقیار رئیس انکشاف دهات سرپل برای مردم ولسوالی کوهستانات گفت: این اداره تا حد توان آمادهٔ خدمت در انکشاف پروژه های مربوط شان برای بازسازی این ولسوالی بوده و هدف سفر خویش را درین ولسوالی سروی پروژه های انکشافی عنوان نمود.