سفر معین وزارت صنعت و تجارت به ولسوالی سپن‌بولدک قندهار

سه‌شنبه مورخ ۲حمل ۱۴۰۱ محترم مولوی قدرت‌الله جمال معین امور صنعت و تجارت به روز دوشنبه ۱حمل سال‌روان به ولسوالی سپین‌بولوک ولایت قندهار سفر کرد. معین وزارت صنعت و تجارت در دیداری با تاجران و هیئت مدیره‌ی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در این ولسوالی از تعهد ا.ا در رفع مشکلات، رسیدگی به چالش‌های فراراه‌ی […]

سه‌شنبه مورخ ۲حمل ۱۴۰۱
محترم مولوی قدرت‌الله جمال معین امور صنعت و تجارت به روز دوشنبه ۱حمل سال‌روان به ولسوالی سپین‌بولوک ولایت قندهار سفر کرد.
معین وزارت صنعت و تجارت در دیداری با تاجران و هیئت مدیره‌ی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در این ولسوالی از تعهد ا.ا در رفع مشکلات، رسیدگی به چالش‌های فراراه‌ی سکتورخصوصی و ایجاد تسهیلات و تسریع در روند صادرات و واردات یادآور شدند.
در این دیدار تاجران و سرمایه‌گذاران در ولسوالی سپن‌بولدک ولایت قندهار ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های هیئت رهبری وزارت صنعت و تجارت جهت رسیدگی به مشکلات سکتورخصوصی؛ مشکلات فراراه‌ی تجارت‌شان را در میان گذاشتند.
معین امور صنعت و تجارت این وزارت موضوعات را یادداشت و وعده کردند که به مشکلات و چالش‌های موجود، رسیدگی خواهد شد.
این دیدار به هدف رسیدگی به مشکلات سکتورخصوصی و بازدید از متباقی آهن‌آلات کهنه و داغمه که به اساس فیصله‌ی کمیسیون اقتصادی شورای محترم وزیران صادرات آن منع شده است، صورت گرفت.