سبا پنجشنبه  دشوروي دماتي په مناسبت عمومي رخصتي ده

  دکار او ټولنیزو چارو ریاست سبا پنجشنبه دشوروي دماتي په مناسبت په ټول هیواد کي رخصتي اعلان کړه.

 

دکار او ټولنیزو چارو ریاست سبا پنجشنبه دشوروي دماتي په مناسبت په ټول هیواد کي رخصتي اعلان کړه.