سال تعلیمی ۱۴.۱ بانواختن زنگ مکتب در غزنی آغاز گردید!

  سال تعلیمی جدید در ولایت غزنی با نواختن زنگ مکاتب توسط مسئولین محلی ریاست تعلیم وتربیه و با حضور صد ها متعلم آغاز شد. به گزارش آژانس باختر محفلیکه امروز چهار شنبه ۳ حمل در لیسه عالی شمس العارفین شهر غزنی بااشتراک مقامات محلی، مسئولین ادارات دولتی، معلمین وشاگردان مکاتب تدویر یافته بود از […]

 

سال تعلیمی جدید در ولایت غزنی با نواختن زنگ مکاتب توسط مسئولین محلی ریاست تعلیم وتربیه و با حضور صد ها متعلم آغاز شد.
به گزارش آژانس باختر محفلیکه امروز چهار شنبه ۳ حمل در لیسه عالی شمس العارفین شهر غزنی بااشتراک مقامات محلی، مسئولین ادارات دولتی، معلمین وشاگردان مکاتب تدویر یافته بود از آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۱ استقبال نمودند.

خلیفه صیب محمد اسحاق آخند زاده والی غزنی طی سخنانش در این محفل سال تعلیمی جدید راتبریک گفته از تمامی معلمین مسئولین معارف خواست که در تربیه فرزندان این ولایت بدون کدام خستگی تلاش نمایند ودر رشد مفکوره اسلامی به متعلمین گوشا باشند.

اوافزود: که خیر دنیا وآخرت در تعلیم ودانش است وشر دنیا وآخرت در نادانی میباشد.

به گفته وی مشکل عمده کشور ما فقر اقتصادی و فقر معنوی می باشد وفقر معنوی ما سبب شده تا ما از پیشرفت های دنیا عقب مانده و نتوانیم از منابع دست داشته خود برای حل مشکلات اقتصادی استفاده کنیم.

همچنان مولوی محمدمنیر منصور رئیس تعلیم وتربیه غزنی مولوی شیخ احمد وبرخی اشتراک کننده گان پیرامون موضوع صحبت و آغاز سال تعلیمی جدید سال ۱۴۰۱ را تبریک گفتند.
مولوی منصور رئیس تعلیم وتربیه غزنی به تمام کارمندان این ریاست بخصوص معلمین هدایت داد که بدون کدام عذرشرعی بالای وظایف شان همه روزه حضور یابند و حجاب اسلامی را نیز مراعات نمایند.
اواظهار داشت که در حال حاضر ریاست تعلیم وتربیه غزنی بیش از ۹ هزار کارمند دارد و تیم نظارتی معارف نیز از جریان تدریس مکاتب نظارت بعمل میآورند و با آنعده از کارمندان که در اجرای وظایف شان غفلت کنند برخورد قانونی صورت میگیرد.

به گفته وی، تنها راهی که کشور ما را از این بحران ها نجات خواهد داد رشد و انکشاف معارف میباشد.

همچنان دراین محفل متعلمین مکاتب ترانه هایشانرا سروده و تیم های ورزشی نیز نمایشات شانرا به بخاطر آغاز سال تعلیمی به اجراء گذاشتند.
در اخیر محفل محمد منیرمنصور رئیس تعلیم وتربیه غزنی با نواختن زنگ مکتب سال تعلیمی جدید را رسماُ در این ولایت آغاز نمود.
۳- حمل- ۱۴۰۱
مدیریت آژانس باختر غزنی