سال تعلیمی جدید در ولایت سرپل از سوی مسؤولین رسماً آغاز گردید

      سرپل، آژانس باختر، ۳حمل ۱۴۰۱ هـ ش محفل که به همین مناسبت در لیسهٔ عالی منهاج السراج تدویر یافته بود، در آن داملا محمدنادر حقجو معاون مقام ولایت سرپل، مولوی محمد رحمانی رئیس معارف، قاری عبدالقادر وحدت رئیس زراعت، مولوی محمداسماعیل رئیس ثارنوالی استیناف، قاری عبدالوکیل معاذ شاروال، اعضای معارف، علمأ، استادان […]

 

 

 

سرپل، آژانس باختر، ۳حمل ۱۴۰۱ هـ ش

محفل که به همین مناسبت در لیسهٔ عالی منهاج السراج تدویر یافته بود، در آن داملا محمدنادر حقجو معاون مقام ولایت سرپل، مولوی محمد رحمانی رئیس معارف، قاری عبدالقادر وحدت رئیس زراعت، مولوی محمداسماعیل رئیس ثارنوالی استیناف، قاری عبدالوکیل معاذ شاروال، اعضای معارف، علمأ، استادان و شاگردان حضور داشتند.

ابتدا مولوی محمد رحمانی رئیس معارف ولایت سرپل، پیام وزرات جلیلهٔ معارف را که به‌مناسب بازگشایی مکاتب و آغاز سال جدید تعلیمی به‌ این‌ ریاست مواصلت ورزیده بود، به خوانش گرفته و بعد در ارتباط معارف و تعلیم و تربیهٔ اولاد این وطن طبق دستورات دین مقدس اسلام صحبت نموده از همه اولیای شاگردان خواست تا فرزندان خویش را سر از امروز غرض تداوم دروس به مکاتب بفرستند، تا با زیور علم و دانش آراسته گردند و از معلمین و استادان خواست که اولاد این وطن را به شیوهٔ درست آموزش و پرورش داده و برای خدمت به وطن تلاشهای بیشتر به خرچ دهند.

قاری عبدالقادر وحدت رئیس زراعت درین محفل گفت: باید جوانان خویش را با زیور علم و دانش دینی و عصری مسلح نماییم تا در مقابل دشمنان اسلام استاده‌گی نموده در میدان مبارزه مغلوب سازیم و تحمیل فرهنگ های غرب را درین کشور با آگاهی کامل جوانان و متعلمین از آموزه های دین مقدس از بین برده؛ جوانان و نوجوانان خویش را آگاه از علوم دینی و عصری تربیه نماییم.

داملا محمد نادر حقجو معاون مقام ولایت سرپل نیز در ارتباط تعلیم و تربیه اسلامی صحبت نموده از مسؤولین معارف و اولیای اطفال و شاگردان خواست تا اولاد این وطن را طوری تعلیم دهند که مشت زننده بر دهن دشمنان اسلام و کفار باشند.
پس از آن ترانه های دلنشین به مناسبت این محفل توسط تیم ترانهٔ لیسهٔ عالی منهاج السراج و لیسهٔ خصوصی وصال اجرأ شده و محفل با دعاییهٔ خیر به پایان رسید.