ر ولایت غزنی ازطرف ریاست شارولی توزیع غرفه برای متقاضیان کار!

  امروز هفته ریاست شاروالی غزنی غرفه های را که قبلاً در پارکینگ لب دریا از مربوطات ناحیه اول جا به جا شده بود بعد از تنظیم دوباره برای متقاضیان که خواهان کار بودند توزیع نمود تا از خالی بودن و تخریب غرفه ها جلوگیری شود و هم برای هم شهریان متقاضی زمینه کار مساعد […]

 

امروز هفته ریاست شاروالی غزنی غرفه های را که قبلاً در پارکینگ لب دریا از مربوطات ناحیه اول جا به جا شده بود بعد از تنظیم دوباره برای متقاضیان که خواهان کار بودند توزیع نمود تا از خالی بودن و تخریب غرفه ها جلوگیری شود و هم برای هم شهریان متقاضی زمینه کار مساعد گردد و این کار به افزایش عواید شاروالی نیز موثر می باشد.

۱۴۴۳/۸/۲
۱۴۰۰/۱۲/۱۴