روند سروی خانواده‌های‌ متضرر از خشکسالی در ولایت نیمروز، آغاز گردید

  زرنج، ۱۱رجب المرجب / ۲۴دلو به اساس گزارش آژانس خبری باختر، امروز یک‌شنبه روند سروی خانواده‌‌های متضرر از خشکسالی در ولسوالی‌ کنگ ولایت نیمروز از سوی ریاست مبازره با حوادث طبیعی این ولایت، آغاز گردید. مولوی محمدقاسم “محمد” رئیس مبارزه با حوادث طبیعی گفت: خانواده‌های متضرر از خشکسالی این ولسوالی توسط موسسات (OHA، HRD،WAW،IOM […]

 

زرنج، ۱۱رجب المرجب / ۲۴دلو

به اساس گزارش آژانس خبری باختر، امروز یک‌شنبه روند سروی خانواده‌‌های متضرر از خشکسالی در ولسوالی‌ کنگ ولایت نیمروز از سوی ریاست مبازره با حوادث طبیعی این ولایت، آغاز گردید.

مولوی محمدقاسم “محمد” رئیس مبارزه با حوادث طبیعی گفت: خانواده‌های متضرر
از خشکسالی این ولسوالی توسط موسسات (OHA، HRD،WAW،IOM ،WFP)
با هماهنگی این ریاست سروی میشوند.

همچنان وی علاوه نمود؛ که این ریاست پلان دارد به ولسوالی‌های و زرنج مرکز ولایت نیمروز به خانواده‌های متضرر از (خشکسالی، بیجاشده، آفات زراعتی) بعد از سروی، کمک نمایند.
همچنین وی افزود؛ در این زمینه ۵ موسسه کمک‌رسان همکاری می نمایند.