روند توزیع پول نقد برای ۶۰۰۰ خانواده بی بضاعت در ولایت نیمروز،  آغاز گردید

  زرنج، ۱۱ رجب المرجب/ ۲۴دلو به اساس گزارش آژانس خبری باختر، امروز یک شنبه روند توزیع پول نقد برای ۶۰۰۰ خانوار بی بضاعت که شامل( یتیمان، بیوه زنان، معلولین و معیوبین) می باشد از طرف موسسه OHA به هماهنگی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت نیمروز، در شهر زرنج، آغاز  گردید. صدیق الله “سیلاب” […]

 

زرنج، ۱۱ رجب المرجب/ ۲۴دلو

به اساس گزارش آژانس خبری باختر، امروز یک شنبه روند توزیع پول نقد برای ۶۰۰۰ خانوار بی بضاعت که شامل( یتیمان، بیوه زنان، معلولین و معیوبین) می باشد از طرف موسسه OHA به هماهنگی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت نیمروز، در شهر زرنج، آغاز  گردید.

صدیق الله “سیلاب” مسؤول موسسه OHA درین ولایت می گوید: برای ۶۰۰۰ خانواده بی بضاعت که قبلا توسط موسسه  OHA  با هماهنگی ریاست احیا و انکشاف دهات در سه مرحله سروی شده بودند، برای هر خانواده  ۶۱۰۰/ شش هزار یکصد  افغانی  پول نقد توزیع می گردد.
آقای سیلاب افزود، کمک های این موسسه در مرحله اول برای ۱۳۷۷ نفر، مرحله دوم ۲۰۰۰ خانوار و مرحله سوم ۲۶۲۳ نفر  برای مدت ۶ ماه توزیع میگردد.

‌نعمت الله “کلیم الله” نماینده مقام ولایت از شفافیت توزیع کمک ها اطمینان داده گفت، ما از توزیع کمک های تمامی موسسات درین ولایت نظارت می نماییم  تا حق به حق دار سپرده شود.

در عین حال مستحقین از مساعدت های دوامدار این موسسه اظهار خرسندی می نمایند.