رئیس عدلیه نیمروز از بنگاه های موتر فروشی و املاک ولسوالی دلارام، نظارت کرد

  زرنج، ۲۴ شعبان / ۷حمل به اساس گزارش آژانس خبری باختر، مولوی عبدالقیوم”حماد” رئیس عدلیه ولایت نیمروز، طی سفر شان به ولسوالی دلارام از موتر فروشی ها و بنگاه معاملاتی/املاک نظارت نمود. آقای “حماد” حین نظارت گفت، هدف از نظارت بنگاه های ارزیابی فعالیت شان و همچنان رهنمای فعالیت مطابق به نظام فعلی میباشد. […]

 

زرنج، ۲۴ شعبان / ۷حمل

به اساس گزارش آژانس خبری باختر، مولوی عبدالقیوم”حماد” رئیس عدلیه ولایت نیمروز، طی سفر شان به ولسوالی دلارام از موتر فروشی ها و بنگاه معاملاتی/املاک نظارت نمود.

آقای “حماد” حین نظارت گفت، هدف از نظارت بنگاه های ارزیابی فعالیت شان و همچنان رهنمای فعالیت مطابق به نظام فعلی میباشد.

و همچنان مولوی عبدالقیوم”حماد” رئیس عدلیه ولایت نیمروز، برای بنگاههای هدایت داد تا جهت دریافت جواز فعالیت به ریاست عدلیه ولایت نیمروز، مراجعه نمایند.