رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با مسئولان رسانه ها در سالون نور احمد کریمی دیدار نمود.

هرات: مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از رسانه ها به عنوان روشنگران افکار عامه یاد نموده افزود ا.ا.افغانستان با تمام توان از فعالیت های رسانه ها طبق فرهنگ و مقدسات اسلامی حمایت میکند. مولاناحقانی از خبرنگاران خواست تا هنگام تحت پوشش قرار دادن رویداد های خبری اصول مسلکی احترام به […]

هرات:

مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از رسانه ها به عنوان روشنگران افکار عامه یاد نموده افزود ا.ا.افغانستان با تمام توان از فعالیت های رسانه ها طبق فرهنگ و مقدسات اسلامی حمایت میکند.

مولاناحقانی از خبرنگاران خواست تا هنگام تحت پوشش قرار دادن رویداد های خبری اصول مسلکی احترام به حریم خصوصی افراد را مراعات نموده و خواهان پخش برنامه های اسلامی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی گردید.

ثابت هروی مسوول عملیات های روانی استخبارات ولایت هرات

از رسانه ها همچون زبان نظام و ملت یاد کرده از خبرنگاران و مسوولان رسانه ها خواست تا همه دست به دست هم داده و در حفظ وضعیت موجود در چوکات شریعت دین مقدس اسلام بیشتر تلاش کنند.

سید بشیر علی واسماعیل آزاد دوتن از خبرنگاران ضمن ابراز قدردانی از همکاری مسوولان ا.ا.افغانستان در امر اطلاع رسانی پیرامون برخی مشکلات از جمله وضاحت بیش تر در قسمت پالیسی نشرات ا.ا.افغانستان گردیده و خواهان راه اندازی اینچنین نشست ها شدند.