رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با رئیس سابق مواد نفت دیدار نمود.

  آصف علیزایی رئیس پیشین مواد نفت و گاز مایع ضمن ابراز قدردانی از تامین امنیت باشندگان ولایت هرات از سوی مجاهدین ا.ا.افغانستان افزود زندگی در داخل کشور از مزایای بسیار خوب برخوردار است وخواهان برگشت سایر هموطنان به کشور گردید. مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات افزود ا.ا.افغانستان از روز اول […]

 

آصف علیزایی رئیس پیشین مواد نفت و گاز مایع ضمن ابراز قدردانی از تامین امنیت باشندگان ولایت هرات از سوی مجاهدین ا.ا.افغانستان افزود زندگی در داخل کشور از مزایای بسیار خوب برخوردار است وخواهان برگشت سایر هموطنان به کشور گردید.

مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات افزود ا.ا.افغانستان از روز اول با پیام عفو و بخشش،  ولایت هرات را فتح نموده که نمونه آن برای تمام شهروندان ولایت هرات ثابت گردید .

مولانا حقانی افزود مردم افغانستان بدون هیچگونه تشویش و نگرانی به زندگی عادی خود ادامه دهند وانشاالله به مرور زمان تمام مشکلات وناهنجاری ها بر طرف خواهد شد.