رئیس ارشاد حج و اوقاف نیمروز، به ولسوالی خاشرود، سفر نمود

  زرنج، ۱۴جمادی الثانی/  ۲۷جدی   مولوی فضل الرحمن “مستغفر” رئیس ارشاد حج و اوقاف ولایت نیمروز، و مولوی ضیا ءالحق “زاهد” آمرارشاد این ریاست با هیئت همرایشان  جهت هماهنگی بیشتر و همکاری های دوجانبه با علما کرام  ولسوالی خاشرود، دیدار و گفتگو نمود.   دیدارهاییکه در مدارس دینی این ولسوالی صورت گرفت، مسؤولین مدارس […]

 

زرنج، ۱۴جمادی الثانی/  ۲۷جدی

 

مولوی فضل الرحمن “مستغفر” رئیس ارشاد حج و اوقاف ولایت نیمروز، و مولوی ضیا ءالحق “زاهد” آمرارشاد این ریاست با هیئت همرایشان  جهت هماهنگی بیشتر و همکاری های دوجانبه با علما کرام  ولسوالی خاشرود، دیدار و گفتگو نمود.

 

دیدارهاییکه در مدارس دینی این ولسوالی صورت گرفت، مسؤولین مدارس و علمای کرام، ضمن ابراز خرسندی از تشریف آوری رئیس و هئیت همرایشان با بیان مشکلات خواستار همکاری در زمینه گردید.

 

مولوی فضل الرحمن ” مستغفر” رئیس ارشاد، حج و اوقاف  پس از استماع مشکلات اطمینان همکاری نمودند.

 

همچنان آقای مستغفر بخاطر نظارت بر روند تدریس و تشویق طلاب مدارس عربیه‌تجویدالقرآن، مدرسه امام ابوحنیفه رحمه الله علیه، دارالحفاظ حضرت عثمان ذی النورین و دارالعلوم حقانیه نیز دیدن نمود.