د کندهار ښاروالۍ نویو مامورینو ته د ظرفیت لوړوني یوورځنی ورکشاف جوړ سو

د کندهار ښاروالۍ د ښاري حکومتولۍ ریاست په نوښت د کندهار ښاروالۍ نویو مامورینو ته د ظرفیت لوړوني یوورځنی ورکشاپ جوړ سو، چي پرمهال یې د ښې حکومتولۍ د چارو د لا ښه سمون او په نورو مهمو برخو کښي د ښاروالۍ نویو مامورینو ته معلومات وړاندي سوه.   د کندهار ښاروالۍ د ښاري حکومتولۍ […]

د کندهار ښاروالۍ د ښاري حکومتولۍ ریاست په نوښت د کندهار ښاروالۍ نویو مامورینو ته د ظرفیت لوړوني یوورځنی ورکشاپ جوړ سو، چي پرمهال یې د ښې حکومتولۍ د چارو د لا ښه سمون او په نورو مهمو برخو کښي د ښاروالۍ نویو مامورینو ته معلومات وړاندي سوه.

 

د کندهار ښاروالۍ د ښاري حکومتولۍ رئیس عبدالواحدشاه هاشمي د ښاروالۍ نویو مامورینو ته په خطاب کښي وویل، تاسي ټول باید د خپلو وظیفوي لایحو په نظر کښي نیولو سره ټولي چاري په ښه ډول مخته یوسئ، ترڅو هم ښاروالي او هم ښاریان درڅخه په هره برخه کي خوښ اوسي.

 

یکشنبه: ۱۴۴۳/۷/۴