د کندهار د ترافیکو مُدیرت هغه موټران نیسي چي ښاري بې نظمي جوړوي

د کندهار د ترافیکو مُدیر مولوي بشیر صاحب وایي، د کندهار ښاریانو د زیاتو شکایتونو اورېدلو وروسته یې په تازه اقدام کي ترافیکو ته سپارښتنه کړې، ترڅو هغه موټران ونیسي، چي په ښار کي یې بې نظمي جوړه کړې او ترافیکي اُصول نه مراعتوي. مولوي بشیر پرټولو ښاریانو ږغ وکړ، چي په دې اقدام کي […]

د کندهار د ترافیکو مُدیر مولوي بشیر صاحب وایي، د کندهار ښاریانو د زیاتو شکایتونو اورېدلو وروسته یې په تازه اقدام کي ترافیکو ته سپارښتنه کړې، ترڅو هغه موټران ونیسي، چي په ښار کي یې بې نظمي جوړه کړې او ترافیکي اُصول نه مراعتوي.

مولوي بشیر پرټولو ښاریانو ږغ وکړ، چي په دې اقدام کي د ترافیکو له مُدیرت سره بشپړه همکاري وکړي او ټول ترافیکي وسایل د ترافیکي اُصولو په رعایتولو سره وچلوي.

دوشنبه: ۱۳۴۳/۶/۲۱