د هوایی ځواک عمومی قومنداني یو بال MI-35 ډؤله چورلکه فعاله کړه

الاماره (۱۴۴۴/ربیع الثاني۲۱)د هوایی ځواک او هوایی مدافعی عمومی قومنداني د ډول ډول الوتکو، او چورلکو تر ترمیم ورورسته نن یو ځل بیا د هوایی ځواک او هوایی مدافعی عمومی قومنداني د تخنیکرانو او انجنیرانو لخوا یو بال MI-35 چورلکه تر څلور میاشتنی ترمیم وروسته چالانه او ګټی اخیستنی ته تیاره شوه همدارنګه د یادونې […]

الاماره (۱۴۴۴/ربیع الثاني۲۱)د هوایی ځواک او هوایی مدافعی عمومی قومنداني د ډول ډول الوتکو، او چورلکو تر ترمیم ورورسته نن یو ځل بیا د هوایی ځواک او هوایی مدافعی عمومی قومنداني د تخنیکرانو او انجنیرانو لخوا یو بال MI-35 چورلکه تر څلور میاشتنی ترمیم وروسته چالانه او ګټی اخیستنی ته تیاره شوه همدارنګه د یادونې وړ ده چې لدې مخکې هم د هوایی ځواک او هوایی مدافعی عمومی قومنداني تخنیکرانو او انجنیرانو په واسطه ۳ باله MI-35 الوتکې ترمیم او ګټه اخیستنی ته چمتو شوی وی.