د غزنی ښاروالۍ د تنظیف پرسونل د ښار په ټولو ناحیو کې د چریو په پاک کاری بوخت دي.

د غزنی محترم ښاروال حاجي عبدالرزاق ضیائې وویل: د دوی پرسونل سره له دې چي د ښار له اړوندو برخو څخه کثافات انتقالوي ورسره په څنګ کښي یې په ټول ښارکښي د چریو پآکولو چاري عملأ راپيل کړي دي،د ښاروال په وینا د یاد ښاریانو د سهولت او ښه ښاري چاپيریال رامنځته کولو په عرصه […]

د غزنی محترم ښاروال حاجي عبدالرزاق ضیائې وویل: د دوی پرسونل سره له دې چي د ښار له اړوندو برخو څخه کثافات انتقالوي ورسره په څنګ کښي یې په ټول ښارکښي د چریو پآکولو چاري عملأ راپيل کړي دي،د ښاروال په وینا د یاد ښاریانو د سهولت او ښه ښاري چاپيریال رامنځته کولو په عرصه کښي وظیفوي مسؤلیت لري او هڅه یې داده چي د ښار د ټولو برخو څخه په ورځني شکل هم کثافات انتقال کړي او هم چرۍ پاکي کړي.

۱۴۴۳/۷/۳۰
۱۴۰۰/۲/۱۲