د غزني مرکز مربوط شهباز سېمه کي یوغټ تخریب شوی پل جوړ او ګټې اخيستنې ته وسپارل سو

  تېره ورځ دوشنبه د یاد ولایت مرکزته څېرمه شهباز سېمه کې یو تخریب شوی پل د غزنې دمسؤلینو له خوا د ترمیم چاري بشپړې اوګټي اخستني ته تیا رشو ۱۴۴۳/۷/۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

 

تېره ورځ دوشنبه د یاد ولایت مرکزته څېرمه شهباز سېمه کې یو تخریب شوی پل د غزنې دمسؤلینو له خوا د ترمیم چاري بشپړې اوګټي اخستني ته تیا رشو

۱۴۴۳/۷/۷
۱۴۰۰/۱۱/۱۹