د طلوع افغان جریدې 55 مه ګڼه چاپ او تر لوستونکو پوري ورسېدل.

طلوع افغان جریده! چاپ: شنبه نېټه:1400/12/14 1343/ شعبان المعظم/2 تاسو کولای سئ د طلوع افغان جریدې د تر لاسه کولو او په هغه کي د ګډون له پاره کندهار اطلاعات او فرهنګ ریاست ته مراجعه وکړئ. “کندهار اطلاعات او فرهنګ رياست

طلوع افغان جریده!
چاپ: شنبه
نېټه:1400/12/14
1343/ شعبان المعظم/2

تاسو کولای سئ د طلوع افغان جریدې د تر لاسه کولو او په هغه کي د ګډون له پاره کندهار اطلاعات او فرهنګ ریاست ته مراجعه وکړئ.
“کندهار اطلاعات او فرهنګ رياست